Visie

Vanuit de visie dat de verweving van het verlies in het leven begint bij een goede uitvaart , wil ik u helpen een mooi afscheid te organiseren, een afscheid dat past bij de overledene en waar u zich als nabestaande goed bij voelt.

De dood is een onontkoombaar aspect van het leven. Wij kunnen de dood niet vermijden en evenmin de pijn waarmee dit verlies gepaard gaat. Juist wanneer emoties u overspoelen, kunt u alle steun gebruiken. Oleander Uitvaartzorg wil u hierbij helpen.

“Verdriet heeft alles te maken met liefde”, aldus Prof. Dr. Manu Keirse, klinisch psycholoog en specialist in rouwverwerking. Rouwen is hard werken en gaat in fasen. Bij de één gaat het snel, een ander doet er jaren over. Ieder op zijn eigen manier.