Een door mijzelf gefotografeerd wespennest waarvan ik het bestaan niet heb geweten. Is er een mooier voorbeeld van vergankelijkheid? Woensdag 22 september staat als Vergankelijkheidsdag op de kalender. Wist u van het bestaan hiervan? Vaak hoor ik bij families dat ze het praten over hun al dan niet naderende uitvaart, al eerder met mij hadden willen doen. En natuurlijk kunnen we redenen bedenken wat het praten over de dood, zeker je EIGEN dood, moeilijk maakt.

Vergankelijkheidsdag is een ideale dag om stil te staan bij wat je hebt bereikt, en wat je nog graag zou willen doen. Stil staan bij je eigen sterfelijkheid hoeft geen domper op je levensvreugde te zijn, maar zie het als een uitnodiging om bewuster te leven en er ‘iets’ van te maken.

Onlangs mocht ik de uitvaart begeleiden van een moeder die een door haarzelf handgeschreven tekst op haar rouwkaart had gekregen:  “doe wel…..en zie niet om”. Als je op 94-jarige leeftijd overlijdt, dan heb je veel om om te kijken. Haar leven kende veel hobbels, veel mooie herinneringen, maar ook nare herinneringen die door één van haar drie zonen tijdens de plechtigheid werden uitgesproken. De stilte in de aula was te snijden, en vele aanwezigen voelden plaatsvervangende schaamte omdat over moeder niets positiefs werd verteld. Over de doden niets dan goeds….was niet van toepassing. Doe wel….en zie niet om….het kan soms best moeilijk zijn. Ik zag een zeer beschadigde man bij het spreekgestoelte die zijn jeugd moeilijk kon vergeten.

Zou vergangelijkheidsdag er aan bij kunnen dragen om dit soort situaties te voorkomen? Dat verstoorde relaties wellicht hersteld kunnen worden? Wetende dat alles en iedereen vergankelijk is…zou het een uitnodiging kunnen zijn om stil te staan bij hetgeen er is, en bij te sturen indien nodig?

De wespen die bij mij hebben huisgehouden hebben het wel geweten….ze zijn verder getrokken….met achterlating van een prachtig, kunstzinnig, zeer fragiel nest wat voor mij absoluut de moeite waard was om te fotograferen. Ze hebben er goed aan gegaan om hun eigen vergankelijkheid onder ogen te zien en te vertrekken….want wie weet hoe het er anders voor hen had uitgezien…


Marja Oosterman
www.oleander-uitvaartzorg.nl
06-52553676