Home

Welkom op de website van Oleander Uitvaartzorg

Ieder mens wordt vóór de geboorte 9 maanden lang gedragen door een vrouw, ongeacht welke huidskleur iemand heeft, of waar men is geboren.
Vanuit dit standpunt stel ik me open voor ieder mens in onze samenleving, zowel in Tiel en omgeving als ver hier buiten. Door mee te denken en me in te leven in de cultuur van de overledene en de nabestaanden ben ik in staat om iedere begrafenis of crematie vorm te geven zoals u dit wenst.
Wat is mooier om de cirkel van het leven rond te maken als de uitvaart door een vrouw wordt begeleid?

De naam “Oleander Uitvaartzorg” is gekozen omdat dit de cirkel van het leven visualiseert. De bloemen van de Oleander plant zijn mooi door hun eenvoud, te vinden in diverse kleuren. De kleuren van de bloemen staan voor de diversiteit van mensen. Net zoals iedere bloem voor zichzelf bloeit, zo leeft elk mens zijn eigen leven en heeft daardoor ook recht op een bij hem of haar passende uitvaart. De plant als zodanig is giftig, net zoals de dood giftig, bitter, kan zijn. Maar zoals de plant elk jaar weer haar prachtige bloemen geeft, zal de herinnering aan een dierbare blijvend zijn, ook na het overlijden.

Mijn naam is Marja Oosterman (links op de foto). Ik ben geboren in Monster (gemeente Westland) op 10 juni 1958, gehuwd, moeder van een zoon en een dochter en trotse oma van 5 kleinkinderen. Voordat ik mijn certificaat tot Uitvaartbegeleider heb behaald, heb ik Bedrijfskundig Management gestudeerd en ben ruim 30 jaar in het notariaat werkzaam geweest.
Als lid van het Netwerk Uitvaartvernieuwers wil ik met veel toewijding, tijd en zorg, u en allen die u dierbaar zijn, begeleiden.

Mijn naam is Harriet Meskes (rechts op de foto) , geboren en getogen in Buren. Ik woon, samen met mijn partner Dick, in Lienden.
Ik ben in de uitvaartzorg gaan werken omdat het contact met en de begeleiding van nabestaanden mij erg aansprak.Het verzorgen van een afscheid dat helemaal verloopt conform de wens van de overledene en zoals de nabestaanden dit voor ogen hebben, hen begeleiden van het begin tot het einde in deze voor hen zo emotionele periode, is een zeer dankbare taak. Je kunt zo betekenisvol zijn op deze kwetsbare moment.

Samen hopen we nog vele families bij te staan om een uitvaart vorm te geven zoals u dat voor ogen heeft. Met veel aandacht, inlevingsvermogen en tijd zijn wij een luisterend oor en denken creatief mee in de begeleiding van hetgeen noodzakelijk is bij een warm afscheid van uw dierbare.