wereldouders

Stichting WereldOuders zet zich in om thuisloze kinderen in Latijns-Amerika een thuis én een toekomst te geven. Het werk van WereldOuders kenmerkt zich door intensieve, liefdevolle begeleiding van kinderen, (medische) zorg en scholing, zowel in de eigen familiehuizen als in de omringende gemeenschap. WereldOuders is onder andere werkzaam in Haïti, waar naar westerse maatstaven het St. Damien kinderziekenhuis is gesticht.

In het St. Damien kinderziekenhuis worden vele kinderlevens gered, maar helaas overleven niet alle kinderen het. De ouders van deze kinderen hebben vaak geen geld voor een waardige afscheidsceremonie.

Doordat een waardig afscheid in veel gevallen financieel niet haalbaar is, zien de Haïtianen vaak geen andere uitweg dan de lichamen van hun geliefden achter te laten langs de kant van de weg. Oleander Uitvaartzorg vindt dit onaanvaardbaar en ondersteunt de visie van WereldOuders dat ELK kind recht heeft op een menswaardig afscheid, zo ook de armste kinderen in Haïti.

De kosten van het Uitvaartproject bedragen € 12,00 per uitvaart. Om de uitvaarten te realiseren zijn onder andere speciale hoezen voor de lichamen van de overledenen nodig en kisten gemaakt van papier-maché. Jaarlijks begeleidt het St. Damien kinderziekenhuis ongeveer 2.200 uitvaarten, onder wie veel kinderen.

Cijfers en feiten Haïti:

–         1 op de 5 kinderen overlijdt voor het 5e levensjaar (in Nederland 5 kinderen op 1.000 levendgeborenen)

–         25% van de kinderen is ondervoed

–         138.000 kinderen sterven jaarlijks aan ziektes die voorkomen hadden kunnen worden.

Vanuit de gedachte dat een goede verliesverwerking begint met een goede uitvaart, staat Oleander Uitvaartzorg hierbij daadwerkelijk stil en wil verder gaan door bij elke uitvaart die door Oleander Uitvaartzorg wordt verzorgd, een donatie te doen voor twee uitvaarten (€ 24,00) aan het Uitvaartproject van WereldOuders.

Uiteraard is uw gift zonder uitvaart ook van harte welkom op rekening nummer NL 60 INBG 000000 1171 ten name van Oleander Uitvaartproject St. Damien kinderziekenhuis Haïti.

Marja Oosterman, moeder en oma
eigenaar Oleander Uitvaartzorg

wereldouders 5 wereldouders 1 wereldouders 4 wereldouders 3 Fr-Rick1