Tussen verzekeraars en hun verzekeringen zitten heel veel verschillen, en dit is zeker niet anders in de uitvaartbranche. We kennen hier de zogenaamde naturaverzekeringen, die niet in geld uitkeren maar in een dienstenpakket. Als men kiest voor een andere dienst dan in dit pakket is opgenomen, komt hier vaak een extra geldbedrag bij kijken. Het is wettelijk geregeld dat de betreffende maatschappij de premiebetaler niet kan verplichten ook daadwerkelijk de uitvaart door hen te laten regelen, maar dat men ook kan kiezen voor een omzetting van dit pakket in een geldwaarde.

Zoals Arthur Schiphorst, hoofdredacteur van het Vakblad Uitvaart beschrijft: “Eigenlijk is dit een vreemde constructie, want welke autoverzekeraar is tevens de autodealer en welke reisverzekeraar biedt een aanlokkelijk mooie reis naar een ver oord aan? Het riekt hier naar belangenverstrengeling.” Zo ook de plaatselijke uitvaartondernemer die tevens een uitvaartverzekering voor u kan regelen. Op deze wijze zorgt hij voor “klantenbinding” en komt u bedrogen uit indien u later toch kiest voor een andere onderneming.

Wat te denken van een verzekering in de vorm van een deposito? Deze keert alleen de factuur van de uitvaartondernemer uit. Mocht het gestelde deposito lager zijn dan het bedrag dat de uitvaart uiteindelijk kost, is een en ander nog vrij transparant. Maar in het geval dat de uitvaart (veel) minder kost dan de gelden van het deposito, blijft het verschil hiervan bij de verzekeraar, of, in het ergste scenario, bij de uitvaartondernemer die zijn factuur immers kan ophogen en insturen naar de verzekeringsmaatschappij zonder dat de familie hier voordeel van heeft, of zelfs op de hoogte wordt gesteld van deze constructie.

Bij families die niet (zeker) weten of er überhaupt een uitvaartverzekering is, help ik altijd om de Bond van Verzekeraars aan te schrijven. Deze kunnen nasporing doen of er een verzekering is zodat de gelden terecht komen waar ze uiteindelijk horen: bij de families die hier recht op hebben.

En als men mij vraagt of het verstandig is om een uitvaartverzekering te sluiten verwijs is hen naar een onafhankelijke adviseur die op basis van indexering een transparante verzekering kan sluiten. Maar eerlijk is eerlijk, omdat de te betalen premies leeftijdgerelateerd zijn, is er niks mis met die goeie ouwe (geld)sok.

Marja Oosterman
www.oleander-uitvaartzorg.nl
06-52553676